Vannkalv suger luft

Vannkalver er biller som lever i vann, både som larver og som voksne. De mangler gjeller, og må derfor henge i vannets overflatehinne for å skaffe seg nytt luftforråd. De voksne lagrer luft under dekkvingene. De er grådige rovdyr, og de største kan ta byttedyr som små rumpetroll. Denne var om lag 2 cm lang, muligens av arten stor vannkalv, selv om den sterkt gule tegningen på brystskjoldet ikke helt samsvarer med bildene av arten.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Aug 2013

Salamanderlarve

Av Odd Tore Saugerud |

Salamandernes barn kalles ikke rumpetroll, men larver. Dette er en forholdsvis liten (om lag 2,5 cm lang) larve av liten salamander. Etter at eggene er klekket i juni/juli, utvikler larvene seg i gytedammen inntil de fleste kryper på land for å overvintre i september. Noen overvintrer også i dammen. De fire utvekstene på hodet er utvendige gjeller. I denne dammen var det også larver som var over dobbelt så lange og med tydelige runde, mørke flekker, men fortsatt med utvendige gjeller.

23 Aug 2013

Spålsbu: Naturen har tatt ruinen tilbake

Av Odd Tore Saugerud

Spålsbu brant ned 8. juli 2008. Nå, fem år senere, kan bare grunnmuren anes under graset om man går på vannsiden av ruinen. Ellers er det en overdekket vedstabel som vitner om at her er det ikke så lenge siden det var aktivitet.

23 Aug 2013

Spålselva: en idyll som gror igjen?

Av Odd Tore Saugerud

Det er mye vakker og urørt natur langs Spålselva. Men i områdene der den flyter rolig, vokser det opp tett med vannplanter. Pent for øyet, ikke så greit for fiske og padling. Kanskje en skikkelig flom hadde ryddet opp litt? Dessuten vokser breddene til med kratt, steinmurene gjemmes og stiene gror igjen. Fra nordsiden var det omtrent umulig å finne vadestedet ovenfor Øvre Myrdam. Fra nordsiden var det enklere, men vadestedet var nå bare «dypvadbart», siden en stein på det dypeste så ut til å ha forsvunnet.