Steinrøyser i skogen: flere spor etter Otertjernsrenna

Blåstien fra Slora mot Gråbergseter over Otertjerna passerer flere store hogstfelt etter starten fra Slora. På oversiden av den øvre enden av det øverste ligger disse to parallelle steinrøysene med renne mellom. Her gikk Otertjernsrenna, og dette er det siste tydelige sporet før Slora. Steinrøysene er godt synlige fra blåstien.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Aug 2013

Revekleiva: før var dette Otertjernsrennetrasé

Av Odd Tore Saugerud

Bergveggen ved Revekleiva og utsikten mot Sørkedalen rett ved denne er vel det mest kjente på blåstien fra Slora mot Gråbergseter over Otertjerna. Her gjorde renna en ganske krapp sving. Dette skal være det eneste stedet det var nødvendig å sprenge langs den nedre del av Otertjernsrennetraseen. En fin rasteplass i dagens siste streif av sol.

26 Aug 2013

Ikke et vanlig myrhøl

Av Odd Tore Saugerud

Det ser mørkt og myrgørraktig ut, og er det også. Men i vannet ligger noen solide stokker i en fortsettelse av en rad med bolter som stikker opp av myrmosen. Det er restene etter bukkedammen ved Otertjernsrennas utløp fra Otertjern mot Slora, omtrent det eneste som er igjen av synlig treverk etter renna.

26 Aug 2013

Atthaldsdammen i Vestre Otertjern

Av Odd Tore Saugerud

Otertjernene ble brukt som et slags mellomlager/buffer for tømmeret mellom de to delene av Oterjernsrenna. Men Otertjernene har har naturlig utløp mot nord, mens Otertjernsrenna går mot syd. Det ble derfor nødvendig å demme opp vannene slik at de ble ett stort vann, og dette ble gjort med en atthaldsdemning ved enden av en lang myrtarm som vannsiget fra Otertjernene går i. Bortsett fra de nedre steinvarvene med luke ser denne demningen nærmest ut som en tilfeldig steinrøys, ganske typisk for laftedammer hvor tømmeret har råtnet ned.