Langs riksveien

Riksvei 4 langs østsiden av Einafjorden har en god del trafikk, men heldigvis er det gang- og sykkelvei på store deler av strekningen mellom Eina og Einavoll. Bildet er tatt ved Blili.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Aug 2013

Steinrøyser i skogen: flere spor etter Otertjernsrenna

Av Odd Tore Saugerud

Blåstien fra Slora mot Gråbergseter over Otertjerna passerer flere store hogstfelt etter starten fra Slora. På oversiden av den øvre enden av det øverste ligger disse to parallelle steinrøysene med renne mellom. Her gikk Otertjernsrenna, og dette er det siste tydelige sporet før Slora. Steinrøysene er godt synlige fra blåstien.

26 Aug 2013

Revekleiva: før var dette Otertjernsrennetrasé

Av Odd Tore Saugerud

Bergveggen ved Revekleiva og utsikten mot Sørkedalen rett ved denne er vel det mest kjente på blåstien fra Slora mot Gråbergseter over Otertjerna. Her gjorde renna en ganske krapp sving. Dette skal være det eneste stedet det var nødvendig å sprenge langs den nedre del av Otertjernsrennetraseen. En fin rasteplass i dagens siste streif av sol.

26 Aug 2013

Ikke et vanlig myrhøl

Av Odd Tore Saugerud

Det ser mørkt og myrgørraktig ut, og er det også. Men i vannet ligger noen solide stokker i en fortsettelse av en rad med bolter som stikker opp av myrmosen. Det er restene etter bukkedammen ved Otertjernsrennas utløp fra Otertjern mot Slora, omtrent det eneste som er igjen av synlig treverk etter renna.