Eina kirke

Eina kirke ligger et godt stykke fra sentrum - nærmere bestemt knappe 8 kilometer sørover langs riksvei 4. Det er en langkirke bygd i tre med plass til ca. 250 personer.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Jul 2013

Klar for Koreavegen

Av Eivind Molde

Her ved Blili, knappe 4 kilometer sør for Eina, kan man velge mellom å fortsette turen langs Einafjorden, eller legge kursen østover på Koreavegen. Veien ble bygd under Koreakrigen, og selv om stridighetene om å avgi grunn ikke akkurat var for krig å regne, fikk nå veien det navnet den fikk.

19 Jul 2013

Langs riksveien

Av Eivind Molde

Riksvei 4 langs østsiden av Einafjorden har en god del trafikk, men heldigvis er det gang- og sykkelvei på store deler av strekningen mellom Eina og Einavoll. Bildet er tatt ved Blili.

26 Aug 2013

Steinrøyser i skogen: flere spor etter Otertjernsrenna

Av Odd Tore Saugerud

Blåstien fra Slora mot Gråbergseter over Otertjerna passerer flere store hogstfelt etter starten fra Slora. På oversiden av den øvre enden av det øverste ligger disse to parallelle steinrøysene med renne mellom. Her gikk Otertjernsrenna, og dette er det siste tydelige sporet før Slora. Steinrøysene er godt synlige fra blåstien.