Snart i Bjørtjenn

Vesle Svartungen snor seg fram hit til Svartungsvegen før vannet renner de få meterne ned til Bjørtjenn, til venstre for fotografen. Vinterstid er Svartungsvegen belagt med en flott skiløype. Søker du på Svartungen i Markadatabasen, finner du mange fine bilder fra vinterlandskapet her.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Aug 2013

Smeddalen: siste foss før dalen flater ut en stund

Av Odd Tore Saugerud

Dette er den øverste fossen i den nedre bratte delen av Smeddalen. Etter denne går bekken først i stryk, deretter som en stille myrbekk inn til øverste bratte del begynner, og dalen stiger enda 80 meter til Kuveliveien. Her, og også stedvis nedover i dalen, er det frodig, men lumskt storsteinet. Her vokser store mengder av planten turt, som er yndlingsmat for elg, av og til med dødelig utgang når skogens konge tråkker ned mellom steinblokker.

27 Aug 2013

Smeddalen: en gammel steinvei

Av Odd Tore Saugerud

I den øvre delen av Smeddalen er det ryddet og planert en vei med om lag en meter bredde. Standarden med grovt steindekke er som på gamle veier som ble brukt til tømmertransport om vinteren. Veien er synlig både ovenfor og nedenfor raset, men stopper i ura nedenfor raset. I den øvre enden er det muligens spor av en fortsettelse videre oppover mot der bekken flater ut, men den er dekket av tykk mose, og store steiner har rast ned på den. Hensikten med veien er ukjent. Funn i bekken av biter av grønne ledninger til elektriske tennsystemer viser at det har vært aktivitet her i også i nyere tid.

27 Aug 2013

Smeddalen: en foss og det store raset

Av Odd Tore Saugerud

Vannføringen i Smeddalsbekken var liten denne dagen. Det var bra, for ved stor vannføring hadde det ikke vært mulig å klatre opp her. I bakgrunnen det store raset. I gammel tid skal det ha vært en sølvåre med drivverdig sølv i Smeddalen. Men så kom det et ras, og siden har det ikke vært mulig å finne igjen åra. Raset er mosegrodd, men mindre så enn steinura ellers.