Ved Vindflomyrene

En fin vei i grenseland mellom Akershus og Oppland. Deler av den går her ved Vindflomyrene, nordvest for Store Svartungen. Det er en viktig forbindelsesvei for syklister på rundtur mellom Totenåsen, Hurdal og Hadeland.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Jul 2013

Sommer ved Svartungstua

Av Eivind Molde

Mange kjenner godt Svartungstua - skogeier Mathiesens skogshusvære - fra fine skiturer ved Store Svartungen. Her møtes scooteren fra Hurdal Hele Året og løypemaskinen til Kolbukameratene IL. Utenom vintersesongen er dette en populær vei for syklister på rundtur i grenseland Hurdal/Totenåsen. Men i dag er stille og rolig her, ingen syklister å se.

25 Jul 2013

Snart i Bjørtjenn

Av Eivind Molde

Vesle Svartungen snor seg fram hit til Svartungsvegen før vannet renner de få meterne ned til Bjørtjenn, til venstre for fotografen. Vinterstid er Svartungsvegen belagt med en flott skiløype. Søker du på Svartungen i Markadatabasen, finner du mange fine bilder fra vinterlandskapet her.

27 Aug 2013

Smeddalen: siste foss før dalen flater ut en stund

Av Odd Tore Saugerud

Dette er den øverste fossen i den nedre bratte delen av Smeddalen. Etter denne går bekken først i stryk, deretter som en stille myrbekk inn til øverste bratte del begynner, og dalen stiger enda 80 meter til Kuveliveien. Her, og også stedvis nedover i dalen, er det frodig, men lumskt storsteinet. Her vokser store mengder av planten turt, som er yndlingsmat for elg, av og til med dødelig utgang når skogens konge tråkker ned mellom steinblokker.