Brennelvhytta

Brennelvhytta ligger helt nordvest i Hurdal kommune, bare ca. 1,5 kilometer fra Gran. Rett ved hytta møtes skogsbilveier som går østover i Hurdal, i retning Toten og mot Hadeland. Her i traktene har Brandelva sine kilder - en elv som etter hvert forener seg med Lenaelva og renner ut i Mjøsa.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Jul 2013

I grenseland

Av Eivind Molde

Ikke "full skogsbilveistandard", men det er en fin strekning å sykle. Bildet er tatt i Gran kommune, på veien mellom Brennelvhytta og Sauengmyrene. Brennelvhytta ligger i Hurdal mens krysset på Sauengmyrene er i Vestre Toten. Veien går parallelt med kommune- og fylkesgrensen (Akershus/Oppland), som følger Brandelva her. På det minste er avstanden bare vel 100 meter. Så dette er virkelig grenseland.

25 Jul 2013

Ved Vindflomyrene

Av Eivind Molde

En fin vei i grenseland mellom Akershus og Oppland. Deler av den går her ved Vindflomyrene, nordvest for Store Svartungen. Det er en viktig forbindelsesvei for syklister på rundtur mellom Totenåsen, Hurdal og Hadeland.

25 Jul 2013

Sommer ved Svartungstua

Av Eivind Molde

Mange kjenner godt Svartungstua - skogeier Mathiesens skogshusvære - fra fine skiturer ved Store Svartungen. Her møtes scooteren fra Hurdal Hele Året og løypemaskinen til Kolbukameratene IL. Utenom vintersesongen er dette en populær vei for syklister på rundtur i grenseland Hurdal/Totenåsen. Men i dag er stille og rolig her, ingen syklister å se.