På vei gjennom Nordmarka i kano

Ved sørenden av Pershusvann.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Jul 2013

Skogsarbeid ved Syslemyr

Av Eivind Molde

Skogen står tett her inne i grenseområdene mellom Hurdal og Gran. I disse dager hogges det ut en del her ved Syslemyr, sør for Brennelvhytta.

25 Jul 2013

Brennelvhytta

Av Eivind Molde

Brennelvhytta ligger helt nordvest i Hurdal kommune, bare ca. 1,5 kilometer fra Gran. Rett ved hytta møtes skogsbilveier som går østover i Hurdal, i retning Toten og mot Hadeland. Her i traktene har Brandelva sine kilder - en elv som etter hvert forener seg med Lenaelva og renner ut i Mjøsa.

25 Jul 2013

I grenseland

Av Eivind Molde

Ikke "full skogsbilveistandard", men det er en fin strekning å sykle. Bildet er tatt i Gran kommune, på veien mellom Brennelvhytta og Sauengmyrene. Brennelvhytta ligger i Hurdal mens krysset på Sauengmyrene er i Vestre Toten. Veien går parallelt med kommune- og fylkesgrensen (Akershus/Oppland), som følger Brandelva her. På det minste er avstanden bare vel 100 meter. Så dette er virkelig grenseland.