Så står Aklangen og Katnosa for tur

På vei gjennom Nordmarka i kano: Så står Aklangen og Katnosa for tur - i sol og vindstille.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Aug 2013

På vei gjennom Nordmarka i kano

Av Lise Henriksen |

Ved sørenden av Pershusvann.

25 Jul 2013

Skogsarbeid ved Syslemyr

Av Eivind Molde

Skogen står tett her inne i grenseområdene mellom Hurdal og Gran. I disse dager hogges det ut en del her ved Syslemyr, sør for Brennelvhytta.

25 Jul 2013

Brennelvhytta

Av Eivind Molde

Brennelvhytta ligger helt nordvest i Hurdal kommune, bare ca. 1,5 kilometer fra Gran. Rett ved hytta møtes skogsbilveier som går østover i Hurdal, i retning Toten og mot Hadeland. Her i traktene har Brandelva sine kilder - en elv som etter hvert forener seg med Lenaelva og renner ut i Mjøsa.