Kveldssol med haloer over Storflåtan

Denne kvelden oppsto det et mye større halofenomen enn de «værmennene» vi vanligvis ser. Sirkelen er en relativt vanlig 22 graders sirkel, værmennene vi oftest ser er deler av denne. Den vingeformede buen med spissen ned som er på toppen av 22 graderen, er starten på en meget uvanlig bue, en «sunvex Parry arc». I tillegg er det tendenser til sidetangenter der værmennene vanligvis sees. Haloer skyldes lysbrytning i likt orienterte iskrystaller i luften, og varsler ofte om værskifte. Vi får se.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Aug 2013

Atthaldsdemningen i Storflåtan og Storflåtan gård

Av Odd Tore Saugerud

Atthaldsdemningen i Storflåtan er en steindam bygget 1915-20 som senere har fått betongdekke på toppen. Fra denne vinkelen er de fint tilhogde steinene godt synlige. Godt synlig er også Storflåtan gård på den andre siden av vika der den bader i ettermiddagssol. Selve fløtningsdammen er i samme utførelse, men tilført flere senere betongdetaljer.

28 Aug 2013

Kistedemningen i Nordre Heggelivann

Av Odd Tore Saugerud

Den gamle kistedemningen var et flott skue i sola denne sene augustdagen. Demningen forfaller på en stilfull måte og viser oss hvordan den var bygd opp. Nordre Heggelivann glitrer i bakgrunnen, og blåbærlyngen er i ferd med å få høstfarger og overmodne bær. Demningen er en atthaldsdemning, dvs. den holder bare vannet tilbake, og har ingen reguleringsfunksjon. Den ble tatt i bruk i 1935.

27 Aug 2013

Spennende arkitektur i tårnet på Oppkuven

Av Odd Tore Saugerud

Da jeg kom på toppen av tårnet denne augustdagen, var utsikten nærmest hvit dis mot vest og nyanser av blått i alle andre retninger. Så da ble det mer spennende å se på hvordan arkitekturelementene i tårnet var føyd sammen: grovbygget skjærereir i midten, kronet av femkantet båtform, og påhengt en spiralformet rund trapp. Det ble mange forsøk med forskjellige fotovinkler før jeg syntes at jeg fikk frem den nokså spesielle arkitekturen. Men jeg synes at resultatet ble spennende.