Skamræk: kanalen fra Skamræk til Skotta

Dette er kanalen til Skotta sett fra veibrua der veien tangerer Skamræk. Denne var en del av fløtningsanlegget mellom Nordre Heggelivann og Storflåtan og ble gravd ut i 1934-35. Den er bare snaue 200 meter lang, og på bildet kan man se inn til grasmyra rundt vestenden av Skotta. Der vei og kanal krysser hverandre, var det også en demning, men på Skamræksiden er det så tilgrodd av kratt at eventuelle rester ikke var synlige.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Aug 2013

Sommeren på hell

Av Erik Unneberg

Den flotte sensommeren vi har hatt den siste tiden, ser ut til å ha takket for seg. I alle fall så det slik ut på badeplassen ved Burudvann i ettermiddag, overskyet som det var. Det var heller sparsomt med folk her, men temperaturen i luften var respektable 18 grader. Vanntemperaturen var sikkert ikke langt unna denne verdien, men badeflåten var det nok ingen som benyttet seg av i dag.

28 Aug 2013

Nordvestenden av Vesleflåtan

Av Odd Tore Saugerud

Bildene i Markadatabasen viser at Vesleflåtan nok er mye mer besøkt og fotografert vinterstid enn når det er bart på bakken. Men også i den bare årstid er det god grunn til å ta turen hit og oppleve et flatt landskap som er nokså forskjellig fra resten av Marka.

28 Aug 2013

Lokedemningen (Lokedammen)

Av Odd Tore Saugerud |

Mellom Loka og Vesleflåtan ble det allerede på Peder Ankers tid (rundt år 1800) bygget en steindemning for å demme opp Loka slik at tømmeret kunne fløtes videre til Vesleflåtan. På begge sider av elveløpet er det fortsatt spor etter denne. På høyre side av demningen sees også utløpet av skogbestyrer Hoffarts kanal. Kjentmannspost 2002-2004.