Buvannet: en solid klopp

Buvannet er drikkevann, og vannet er nylig demmet opp ytterligere. Kloppa over Prestfossen i nordenden av vannet kom under vann, og Prestfossen selv forsvant. Ny klopp av tre solide, impregnerte stolper er på plass.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Sep 2013

Buvannet: laksetrapp på Romeriksåsen?

Av Odd Tore Saugerud

Ved utløpet av Buvannet har Gjerdrum kommune bygd denne flotte, svungne laksetrappa. Prøvefiske i vannet har vist forekomst av ørret, ørekyte, abbor og karuss, så da er vel heller hensikten at ørreten skal komme seg til gytebekken i perioder da kommunen trenger vannføringen i Gjermåa til drikkevann.

07 Sep 2013

Fra den nye lysløypa i Tryvannsåsen

Av Steinar Kjærnsrød |

Til vinteren blir det lyst i Tryvannsåsen. Oslo kommunes lysløypesystem blir kraftig oppgradert i dette området. Her et parti mellom gamle Rødkleiva og Øvre Skomakerløype.

03 Sep 2013

Seniortur 3. september 2013: Bjørnsjøhelvetet

Av Per Sørhaug |

Vi måtte prøve broen over helvetet. Den svarer til navnet.