Trillestien i Bjønnputtdalen

Ut på trillestien i Bjønnputtdalen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Sep 2013

En spennende klopp

Av Odd Tore Saugerud

Rett øst for Myrgruvefossen går blåstien mot Trollsnesfjellet over en av Romeriksåsenes tallrike myrer med bekk og gørrhøl. Kloppa over denne så nokså gebrekkelig ut, men tålte min test med 76 kilo kropp + 8 kilo sekk med knaking, men uten å bryte sammen. Likevel var Atie meget skeptisk til å følge etter. Men vi kom oss både frem og tilbake uten å bli våte og uten at kloppa brøt sammen. Restkapasiteten til kloppa målt i antall passasjer er nok begrenset.

07 Sep 2013

Gjerdrumsgjermenningen: nye demninger i gammel stil

Av Odd Tore Saugerud

I kjentmannsheftet for 1992-94 står det at Gjerdrumsgjermenningen tidligere var demmet opp, men demningen har forfalt og står nå åpen. De gamle demningene ble fjernet i 1997, og nye laftedemninger, også kalt kistedammer, fylt med stein, ble bygget og var ferdige i 1998. Demningene ble igjen kjentmannspost 2006-08. De står fortsatt fint, men vestre landfeste på østre bru har blitt bøyd, og brubanen heller nå kraftig vekk fra rekkverket.

07 Sep 2013

Buvannet: en solid klopp

Av Odd Tore Saugerud

Buvannet er drikkevann, og vannet er nylig demmet opp ytterligere. Kloppa over Prestfossen i nordenden av vannet kom under vann, og Prestfossen selv forsvant. Ny klopp av tre solide, impregnerte stolper er på plass.