Store Skillingen: Vannsiden av demningen er nesten tørr

Vannstanden i Store Skillingen er i september 2013 svært lav, men bunnluka til høyre i demningen står fortsatt åpen, og det renner bra i elva ut av østenden av vannet. Ved denne lave vannstanden kan man mot demningen tydelig se en kanal med fint oppmurte sider under vannet. Dette er spor etter tidligere tiders fløting da demningen var lavere enn nå. Før det hadde vannet utløp i nordenden der atthaldsdammen er nå, og ned i Vesle Skillingen. Navnet Skillingselva mellom Store og Vesle Skillingen minner om dette.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

09 Sep 2013

Store Skillingen: lite vann, mye stein og gjørme

Av Odd Tore Saugerud

Vannstanden september 2013 er svært lav, og Store Skillingen ser mest ut som et vannkraftreservoar om våren. Vannstanden var så lav at vannet ikke nådde opp til sokkelen på atthaldsdemningen.

09 Sep 2013

Bevergnag ved Store Skillingen

Av Odd Tore Saugerud

Spor etter bever var ikke akkurat det vi ventet oss ved Store Skillingen. Men spredt langs bredden var det avgnagde stubber, ikke mange, ikke ferske, og heller ikke spor etter beverhytte. Kanskje bare besøk av en omflakkende bever?

07 Sep 2013

Langvatn

Av Berit Saghaug Mørck

Vi fulgte skiløypa fra Sinnerdalen og over Langvassbrenna. Her ved det vakre Langvatn.