Skottarenna: en stabel med rennebukker rett før utløpet i Storflåtan

Etter Kulpmyr er det vanskelig å følge rennetraseen videre, men om lag hundre meter før den endte i Storflåtan, ligger denne stabelen med rennebukker på vestsiden av en liten dal, GPS-koordinater 8148 6502. Etter dette er det to andre materialrøyser som antyder den videre retningen til utløpet. Storflåtan er synlig mellom trestammene.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Jul 2013

Hurdal kirke

Av Eivind Molde

Hurdal kirke er utvidet og restaurert flere ganger. Den ligger i krysset mellom Vestsidevegen og Skrukkelivegen.

11 Sep 2013

Lange strender

Av Amund Rasten

Det er for årstiden spesielt lav vannstand i Harestuvannet, og det gjør strendene store. Høydeforskjellen ved dammen på Stryken er nå nede på ca. 15 cm mot normalt rundt 1,5 meter.

10 Sep 2013

Brua over Smalgjermenningen

Av Amund Rasten

Den lange brua som binder sammen blåstien tvers over Smalgjermenningen, begynner å bli sliten. I fjor brakk et av de fire spennene, slik at brua nå er delt i to - heldigvis på en torvøy slik at man slipper å svømme.