Skottarenna: Omtrent her må utløpet i Storflåtan ha vært

Ut fra kartet og retningen på de tre siste røysene med rennematerialer, må utløpet av Skottarenna ha vært omtrent her. Merkelig nok er det ingen spor etter fundamenter eller forankringer av renna i strandkanten langs østsiden av odden vest for Langtangsvika. Til høyre for midten av bildet er Langtangen med den karakteristiske toppløse furua ytterst på spissen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Sep 2013

Skottarenna: en stabel med rennebukker rett før utløpet i Storflåtan

Av Odd Tore Saugerud

Etter Kulpmyr er det vanskelig å følge rennetraseen videre, men om lag hundre meter før den endte i Storflåtan, ligger denne stabelen med rennebukker på vestsiden av en liten dal, GPS-koordinater 8148 6502. Etter dette er det to andre materialrøyser som antyder den videre retningen til utløpet. Storflåtan er synlig mellom trestammene.

22 Jul 2013

Hurdal kirke

Av Eivind Molde

Hurdal kirke er utvidet og restaurert flere ganger. Den ligger i krysset mellom Vestsidevegen og Skrukkelivegen.

11 Sep 2013

Lange strender

Av Amund Rasten

Det er for årstiden spesielt lav vannstand i Harestuvannet, og det gjør strendene store. Høydeforskjellen ved dammen på Stryken er nå nede på ca. 15 cm mot normalt rundt 1,5 meter.