Stensgård kirke

Stensgård kirke ligger fint til inne i et skogholt ved fylkesvei 120, Vestre Hurdalsveg. I luftlinje er det vel 100 meter herfra til Hurdalssjøen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Sep 2013

Plasser i solen

Av Erik Unneberg

På en ettermiddag med nydelig høstvær var det fint å oppholde seg i høyden, her ved rastauranten på Frognerseteren.

10 Sep 2013

Langtangen: Tangespissen

Av Odd Tore Saugerud

Tømmeret fra Skottarenna ble trukket med spillflåte fra utløpet av renna og forbi Langtangen til Flåtadammen. I andre vann hvor det ble fløtt, er det ofte spor etter fester for tømmerlenser for å holde tømmeret på plass under ugunstige vindforhold. Jeg gikk strandkanten rundt spissen av Langtangen, men fant ingen bolter eller synlige boltehull. Men dette er en fin rasteplass, hvor mangelen på stier ut på Langtangen viser at her er det båtfolket som holder til.

10 Sep 2013

Skottarenna: Omtrent her må utløpet i Storflåtan ha vært

Av Odd Tore Saugerud

Ut fra kartet og retningen på de tre siste røysene med rennematerialer, må utløpet av Skottarenna ha vært omtrent her. Merkelig nok er det ingen spor etter fundamenter eller forankringer av renna i strandkanten langs østsiden av odden vest for Langtangsvika. Til høyre for midten av bildet er Langtangen med den karakteristiske toppløse furua ytterst på spissen.