Grasdalskollen: kjentmannspost 1994-96

Grasdalskollen var kjentmannspost 1994-96, og postmarkeringen har overlevd helt til nå. Godt gjemt som den er inne i baret på ei gran, vil den nok kunne klare noen år til. Men maur og annet småkryp som har undersøkt posten nøyere, har det ikke gått bra med, noe som insektssamlingen under plastikkplaten tydelig viser.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Sep 2013

Grasdalskollen: enda et trigonometrisk tårn som har falt sammen

Av Odd Tore Saugerud

Grasdalskollen ligger 1,1 kilometer i luftlinje syd for Roenseter i Spålen-Katnosa naturreservat. Ingen stier er merket dit, men fra der blåstien til Elgstøa krysser bekken fra Roenseterhøgda, går det en gammel tømmervei til skaret mellom Grasdalskollen og Vangshaugen, og derfra kan man krysse mellom stup og skrenter opp til toppen på 642 moh. Det er utsiktspunkter underveis og fra småkollene på topplatået, men utsiktene er for øyet heller enn for kameraet.

22 Jul 2013

Retning Nordmokorset

Av Eivind Molde |

Til venstre ved Sundby gård - og så strake veien mot Nordmokorset.

12 Sep 2013

Roenseter: gammelt uthus helt nederst på vollen

Av Odd Tore Saugerud

På Roensetra står det fortsatt noen gamle hus, men flesteparten av husene er nå nyere hytter. Helt nederst på vollen, delvis gjemt bak treklynger, står dette gamle uthuset. Med forholdsvis nytt bølgblikkstak kan det nok fortsatt holde seg oppreist i mange år.