Hesteskovann: myrtjern med spesiell form

Hesteskovann ligger i det store, flate myrområdet syd for Holoaseter. Siden området er flatt, og alle høyder tettvokste med kratt, er det ikke lett å vise formen på vannet på et fotografi, men dette bildet gir i alle fall en antydning. Blåstien går vest for myrområdet, og en tur dit sommerstid krever mye vassing i myr, for eksempel i skiløypetraseen, men vannet fortjener et besøk.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Sep 2013

Grasdalputten: myrtjern med merkefuru

Av Odd Tore Saugerud

Grasdalsputten ligger ved Grasdalen, som er dalen fra Målvika og videre mot nordnordvest. Enda et typisk myrtjern, dette med en dominerende furu, som var kjentmannspost 1992-1994. Nå er den ferd med å dø, men skruehullene etter postmarkeringen er fortsatt godt synlige.

22 Jul 2013

På Sagmoen

Av Eivind Molde

Sagmoen er et lite tettsted sør for Eidsvoll verk. Fredelig og fint å sykle her i kveld.

12 Sep 2013

Grasdalskollen: en velvoksen rotvelte

Av Odd Tore Saugerud

Fra snauhogstfeltet på bilde nr. 20114 og videre mot Grasdalsputten er det stiløst gjennom delvis bratt, mosedekt og storsteinet ur, delvis høyvokst granskog. Her har en av de større granene lagt seg og laget en rotvelte som er om lag fem meter høy. Kanskje en utfordrer for rotvelta som er kjentmannspost 2012-14?