Minnestein Lomtjennshøgda

En snau kilometer sør for høyeste punkt på vegen fra Skrukkelia til Øyangen er en stein i vegkanten (østre side) brukt for å minnes at Milorg under krigen mottok slipp her på Lomtjennshøgda, både ved Handkleputten og på Sjuputtmyra.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Sep 2013

Steffenstjernet i høljregn

Av Odd Tore Saugerud

Fra en høyde på sydøstbredden er det fin utsikt over Steffenstjernet. Her er det høljregn med bobler etter regndråpene. Kontrasten til bilde nr. 12627, som Erik Unneberg må ha tatt fra omtrent samme sted, er stor. Men Steffenstjernet har sin sjarm også i høljeregn.

17 Sep 2013

Steffenstjernet: ikke passérbar myr i vestenden

Av Odd Tore Saugerud

Fra den søndre Puttmyra går det en ganske trang dal til Steffenstjernet. Den er tettvokst med ungt grankratt, og vanskelig å ta seg frem i. I tillegg er den flate, myrlendte dalbunnen grøftet med en bekk som slynger seg gjennom myr og kratt, og som må passeres flere ganger. Det hele ender i denne ikke passérbare myra. Dette er ikke et anbefalelsesverdig veivalg til vannet.

17 Sep 2013

Puttmyrene, søndre: spillmyr med leirplass

Av Odd Tore Saugerud

Selv om den søndre Puttmyra ligger bare noen meter fra den nordre, er vegetasjonen forskjellig. Her er mer småvokst bjørk langs kanten, og færre døde furuer i forhold til totalt antall kantfuruer. I nordenden er det en fin leirplass med bålplass og gapahuk, velegnet til å se på storfuglspill på myra.