Rester av en gammel gapahuk

Her har nok markavandrerne tidligere kunnet finne ly. Nå er det ikke mye igjen av gapahuken som ligger i nærheten av Hundtjern.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Sep 2013

Syd i Spålen

Av Berit Saghaug Mørck

En fin høstmorgen helt syd i Spålen under Lortholkollen.

27 Sep 2013

Aurevannskraftverket: spor etter kraftstasjonen

Av Odd Tore Saugerud

Gamle kjentfolk som jeg har vært i kontakt med, har ment at det eneste sporet etter kraftverket er den murte terskelen i Vesleelva rett ovenfor brua på traktorveien. Men ved å følge rørledningsstøttene gjennom krattskogen, kom jeg til denne ruinen med egen kanal ut i Vesleelva om lag 100 meter oppstrøms brua. Det var spor både etter innløpsrør til turbinen og etter fundamenter med bolter til turbin og generator på plata over utløpet, som er tydelig på bildet. Forfall og gjengroing dominerer, men fortsatt er det mulig å se restene om du baner deg vei dit.

27 Sep 2013

Aurevannskraftverket: spor etter rørgata

Av Odd Tore Saugerud

Det har ikke vært lett å finne ut hvor rørgata til Aurevannskraftverket gikk. Den var ikke tegnet inn på gamle turkart, og gamle kjentfolk var heller ikke kjent med den. Men to hensatte rørledningsstøtter i betong innenfor vannverkets inngjerdete område, men på motsatt side av Vesleelva, ga en mulig pekepinn. Og på den andre siden av gjerdet, i steinrøysa og dekket av kratt og vindfall, var det et utgravd/utsprengt renne med flere rørledningsstøtter på rekke. Bildet viser to støtter i det mest oversiktlige området, en tydelig i forgrunnen, og enda en mosegrodd en rett foran vindfallet i bakgrunnen.