Søndre Brågåtjenn

Når en går stien fra Brurbakken til Trøllkjerka, får en det søndre Brågåtjennet rett under seg.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Sep 2013

Utsikt fra Melbyhøgda - høst

Av Thore Knudsen

Hvis en følger den gamle vegen mellom Hurdal og Feiring fra Brågåtjenna og 800 meter oppover, kommer en til Melbyhøgda, høyeste punktet på denne vegen. Her har en flott utsikt mot Mjøsa. På andre sida av Mjøsa ser en tydelige spor av den jernbane- og vegutbygginga som nå pågår.

29 Sep 2013

Høst ved Vanemtjernet

Av Eivind Molde

Fint å ta den lille avstikkeren bort til det blikkstille Vanemtjernet, som speiler de høstlige omgivelsene så fint. Tjernet ligger noen hundre meter øst for Skihytta i Moss.

29 Sep 2013

Krapfoss bru

Av Eivind Molde

Vålerveien er steinlagt på Krapfoss bru. Den eldre formen av navnet er Krappifors, som betyr Trangfossen. Det henspeiler på et trangt elveløp med foss eller stryk. Fram til 1887 markerte Krapfossen skillet mellom øvre og nedre Vansjø, med en høydeforskjell på ca. 2,5 meter, ifølge Moss kommune.