Vangentjenn

På toppen der det begynner å gå nedover mot Tisjøvegen (hvis en kommer fra Almelihaugen), eventuelt på toppen 450 meter fra der Almelivegen startet (hvis en kommer fra Steinsjøen), går det av en litt utydelig traktorveg sørover. Følger en den 170 meter, går det av en tydelig merket sti til høyre. Følger en denne stien, har en snart en – i hvert fall i lokal målestokk – spektakulær utsikt ned mot Vangentjenn. Ned mot og over tjennet ser en utstyr som Haraldvangen bruker til klatring og rapellering (vises ikke på bildet).

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Sep 2013

Vegkryss ved Brågåtjenna

Av Thore Knudsen |

Her ved Brågåtjenna fortsetter rute 738 til venstre, mens den gamle vegen mellom Hurdal og Feiring går rett fram. Vil en besøke Brurbakken, Trøllkjerka eller Melbyhøgda, kan en sette igjen sykkelen her og fortsette oppover bakken til fots. En dugnadsgjeng fra Feiring har merket og gått opp stier, slik at det er lett å finne fram.

29 Sep 2013

Den gamle Feiringsvegen ved Holtjennet

Av Thore Knudsen

Her i nordenden av Holtjennet tar sykkelrute 738 og den gamle vegforbindelsen mellom Hurdal og Feiring av fra Tisjøvegen. Melbyhøgda som det står på vegviseren, er høyeste punktet på denne vegen.

29 Sep 2013

Brurbakken

Av Thore Knudsen

Brurbakken ligger et par hundre meter opp i bakken fra Brågåtjenna langs den gamle vegen mellom Hurdal og Feiring. Navnet er knyttet til et gammelt sagn: Et brudefølge red over åsen fra Feiring til Hurdal, hvor bryllupet mellom ei jente fra Feiring og en gutt fra Hurdal skulle stå. Plutselig var bruden borte. Det ble leita både lenge og vel, men de ga opp da de skjønte at jenta «var tatt i berget». Nå skal det vel mye til at det var huldra som kidnappa bruden. Mer sannsynlig er det at bruden ikke ville ha hurdølingen, og fikk sin utkårede til å utføre et bruderov. Det fins også andre sagn om Brurbakken, bl.a. at det var ei ulykke som hendte. Det er satt opp benker og bord på stedet, så her kan en sitte og nyte utsikten ned på det nordre Brågåtjennet, Agavannet, Røtjennet og i bakgrunnen Fjellsjøkampen, Bjønnåsen og Torseterkampen.