Skriverholmen

Når vi sykler langs riksveg 120 mellom Hurdal kirke og Rustad, kan vi omtrent midtveis, der Hurdalssjøen er på sitt smaleste, her og der skimte Skriverholmen. Holmen har navnet sitt fra 1600-tallet da finneinnvandrerne i Hurdal ble beordret hit for å bli registrert hos fogden eller «skriveren». Fogden torde ikke selv oppsøke finnene på bostedene deres langt til skogs.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Okt 2013

Majestetisk branntårn

Av Torgeir Stenstad

Etter at det ble hogget for et par år siden, hever kuppelen seg nærmest majestetisk fra høyde 357 moh.

06 Okt 2013

Ved Rød

Av Eivind Molde

Fint å sykle nordover på Kamboveien ved Rød i dag - flott vær, få biler på veien. Gjennomgangstrafikken går på E6, like i nærheten.

06 Okt 2013

Tilbake fra Ødemørk

Av Eivind Molde

På den andre siden av brua, ved Rød, ender Ødemørkveien. Da blir det Kamboveien videre. Det populære utfartsstedet Ødemørk ligger bare rundt 1,5 kilometer herfra, rett inni skogen.