Speilblank Øyangen

Det er ennå tidlig, og det er frost i gresset ved Jonsetangen. Vannet ligger som et speil, og det blir en fin dag.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Okt 2013

Grunnmuren etter driftsbygningen på Øvre Steinlausseter

Av Odd Tore Saugerud

Bildet fra 1920 av Øvre Steinlausseter viser at driftsbygningen lå omtrent her i forhold til størhuset. Øvre Steinlausa var i forfall allerede før krigen, og var vekk i 1997. På setervollen her er det få spor etter rydningsrøyser, så her kunne kanskje Steinlausseter være mer relevant.

11 Okt 2013

Grunnmuren til størhuset på Øvre Steinlausseter

Av Odd Tore Saugerud

Øvre Steinlausseter ligger omtrent rett vest for Nedre Steinlausseter, høyere i terrenget og ganske nær Toresplassløypa Sørsetra – Sollihøgda. Den mørke flekken inne i restene av grunnmuren er pipefoten. På et bilde fra 1920 kan man se at pipa på størhuset var på dette stedet.

11 Okt 2013

Grunnmuren etter driftsbygningen på Nedre Steinlausseter

Av Odd Tore Saugerud

Et bilde fra 1939 viser en salrygget driftsbygning i tømmer nedenfor størhuset. Denne overgrodde ruinen ligger såvidt jeg kan bestemme på samme sted. Atie har fått jobben med å agere budeie og være målestokk, men satte liten pris på alle brenneslene, som fortsatt var sommerlig aggresive.