Rughaug i sol

T-skjorte-vær da sola fikk tak i dag. Her er utsikt helt til Oppkuven og Tryvannstårnet. Tradisjonen tro ble det bål og grill, og jammen ble det besøk av fuglejegere også. Ellers i skogen ennå brukbart med traktkantarell.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Okt 2013

Speilblank Øyangen

Av Torgeir Stenstad

Det er ennå tidlig, og det er frost i gresset ved Jonsetangen. Vannet ligger som et speil, og det blir en fin dag.

11 Okt 2013

Grunnmuren etter driftsbygningen på Øvre Steinlausseter

Av Odd Tore Saugerud

Bildet fra 1920 av Øvre Steinlausseter viser at driftsbygningen lå omtrent her i forhold til størhuset. Øvre Steinlausa var i forfall allerede før krigen, og var vekk i 1997. På setervollen her er det få spor etter rydningsrøyser, så her kunne kanskje Steinlausseter være mer relevant.

11 Okt 2013

Grunnmuren til størhuset på Øvre Steinlausseter

Av Odd Tore Saugerud

Øvre Steinlausseter ligger omtrent rett vest for Nedre Steinlausseter, høyere i terrenget og ganske nær Toresplassløypa Sørsetra – Sollihøgda. Den mørke flekken inne i restene av grunnmuren er pipefoten. På et bilde fra 1920 kan man se at pipa på størhuset var på dette stedet.