Skogbrannfeltet i høstfarger

Løvtrær dominerer gjenveksten i skogbrannfeltet i Turtermarka. Nå, mens høstfargene fortsatt er der, er utstrekningen av feltet tydelig.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Okt 2013

Hvitrimet ved Retthelltjern

Av Torgeir Stenstad

Frosten har nå virkelig inntatt de indre deler av Marka. Her ved Retthelltjern på Krokskogen var det hvitrimet etter en kald natt.

18 Okt 2013

Skrukkelia Airport

Av Thore Knudsen

De ante ikke at de gikk på ei tidligere flystripe, personene som kom gående langs vegen like sør for Damtjennet. Skogeieren Mathiesen Eidsvold Værk anla nemlig ei flystripe her på 1960-tallet for å kunne bruke småfly til gjødsling av skog. Skogsbilvegen på bildet var en del av denne flystripa. Den delen av stripa som lå utenfor vegen er i ferd med å vokse igjen. Kommer en sørfra, er det 500-600 meter til sørenden av flystripa fra bommen ved Nordenga.

18 Okt 2013

Høst ved Damtjennet

Av Thore Knudsen

Når vegen endelig flater ut etter stigningene opp fra Skrukkelisjøen, har en Damtjennet på venstre hånd. Det er et par fine rastesteder ved tjernet, bl.a. på en odde like nord for der fotografen har stått. En ser tydelig odden fra vegen når en sykler langs tjernet.