Øyungsdammen under utbedring

Når man nærmer seg demningen sydøst i Øyungen, er det ikke vanskelig å se hvorfor vannstanden er så lav. Demningen forsterkes med en oppstrøms betongplate, og det bygges et 22 meter langt overløp på vestre side av fløtningsløpet. I tillegg er luka i fløtningsløpet fornyet. Demningen blir nok sikrere av dette, men det vil nok skjemme utseendet noen år.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Okt 2013

Liggeren sett fra Storholmen

Av Odd Tore Saugerud

Fra Storholmen ser man rett mot Liggeren, og kan fornemme hvilken flott utsikt over Øyungen og dens omgivelser det må ha vært derfra før jordveien ble tilplantet. Også i dag er nok utsikten fra våningshuset verdt å ta med seg.

18 Okt 2013

Lange strender i Øyungen

Av Odd Tore Saugerud

Fra Storholmen mot nord ser man tydelig at vannstanden i Øyungen er lav. Omtrent midt i bildet skimtes Liggeren, og foran denne innløpet til Kalven. I bukta til høyre ligger det fortsatt et tynt islag. I nordhellingene i høyden var det rim og tendens til glatte stier.

18 Okt 2013

Tørrskodd til Storholmen

Av Odd Tore Saugerud

På kartet er Storholmen i Øyungen tegnet som en øy, og slik har vi da også opplevet den ved tidligere besøk. Men nå er vannet tappet ned med om lag to meter, og flytetorva, som har dannet seg mellom bredden og holmen, har stabilisert seg noe slik at stranglene som er lagt ut ikke synker faretruende raskt og dypt under vekten av et menneske. Skyggene er allerede lange!