Krigsflagg

Sommeren 1943 ble det malt et flagg og et H7-symbol i en bergvegg ved Hurdalsvegen opp fra Byrudstua. Flagget er frisket opp i nyere tid, mens H7 merket er borte. Flagget er synlig fra vegen 1,7 km fra krysset ved Byrudstua (der Hurdalsvegen tar av fra Feiring/Gjøvikvegen). En ser det bare noen få meter, og en må holde blikket høyt, da flagget er malt helt øverst i bergveggen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Okt 2013

Bålrast på kanten av Sydveggen

Av Kjersti von Krogh

En vakker, varm høstdag i slutten av oktober innbyr til langrast ved kaffebålet! Fantastisk panoramautsikt utover Oslo, Bærum og Oslofjorden. Deler av Kolsåstoppen ligger innenfor Kolsåstoppen naturreservat som tilhører Kolsås/Dælivann landskapsvernområde.

21 Okt 2013

Oktobersnø

Av Bjørg Løvlien |

Litt til, så blir det skiløype her på Bjørndalsmyra ved Skytta i Nittedal. Myra er i ferd med å fryse til. Et tynt lag med snø legger seg på isen på tjernet. Bildet er tatt på Bjørndalsmyra, langs løypa fra Skytta til Sørskogen.

20 Okt 2013

Vestover fra Svartvannsåsen

Av Erik Unneberg

Selv om det var variasjoner i grønt som dominerte fargebildet fra et av utsiktspunktene på Svartvannsåsen, var det også innslag av gyllent løv som fortsatt holder stand på grenene.