Fotografen kaster skygge over Mørkgånga

På denne tiden av året er det bare sol på stuptuppen ved Mørkgånga. Vanskelige lysforhold, men de gir fotografen muligheten til å lage selvportrett av sin egen skygge.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

31 Okt 2013

Rester av vestre del av skansene ved Gjellebekk

Av Odd Tore Saugerud

Ved sydenden av Glasåsen er det et helt ferskt flatehugstfelt med tre kraftige steinmurer og ruiner etter et par andre andre solide steinkonstruksjoner. Orienteringskartet sier at plassen Persbråtan lå her, men dette er ikke vanlige hustufter eller rydningsrøyser/steingjerder. En forbipasserende kjentmann kunne fortelle at dette var ringmuren ved den vestre del av skansene ved Gjellebekk, og ruinene var etter befestninger. Dette hadde vært gjemt i tett granskog inntil hugsten nylig.

31 Okt 2013

Glasåsen: stupet og utsikten mot sydvest

Av Odd Tore Saugerud

Ut fra kotetelling på orienteringskart er stupet mot vest minst 30 meter høyt. Her er et lite inntrykk av det, steiura under og utsikten mot Lierdalen og Drammensfjorden. Dessverre var dagen ganske disig, og økende vind med vindkast gjorde det lite tilrådelig å gå lengre ut på stupkanten for å få et bedre bilde av stupet.

31 Okt 2013

Glasåsen: trig punkt og gjestebok

Av Odd Tore Saugerud

Glasåsen er kjent for sin fine utsikt mot syd og vest, og for stupene med flere klatreruter. Her fører Atie oss på foreskrevet vis inn i manntallet rett ved der kjentmannsposten 2004-06 var.