Marka på skrå: lange fingre

Et veltet bjerketre strekker sine lange fingre mot Helgeren. Kan det ha noe med morgendagens Halloween å gjøre, eller kanskje vil det ha tak i en skatt i Sølvvika på den andre siden av vannet?

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Nov 2013

Såttjern ved Oppkuven

Av Tom Stensaker

Dette lille idylliske tjernet ligger rett før du når Oppkuven fra sør, det er oppkalt etter toppen Såta som ligger rett sør for vannet og er en flott utsiktstopp med flott skue ned til Oppkuvvann.

03 Nov 2013

Huldretjern

Av Tom Stensaker

Huldretjern ligger mellom Svarten og Spålen langs veien og er et mystisk lite tjern, særlig en mørk ettermiddag i november...

03 Nov 2013

November ved Spålen

Av Tom Stensaker

Her regjerer både "Nøkken og Huldra", men vi så ingen av dem i dag, men mystisk var det lell...