Tverrelva: en lang og bratt foss

Om lag 160 meter ovenfor nedre foss kommer enda en kløft, som innledes med denne fossen. Målt på orienteringskartet faller elva her om lag 15 meter på en lengde av 40 meter. Igjen er terrenget langs elva vanskelig, med stup og bratte partier med stein og kratt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Nov 2013

Et gammelt kjelkeskjellet

Av Odd Tore Saugerud

I kanten av et hugstfelt er det fortsatt en god del etterlatenskaper etter hugsten, slikt som tomme oljetønner. Der ligger også dette skjelettet av en gammel styrstangkjelke. Dette var en type som var egnet på litt løsere underlag enn is, og kjelken har sannsynligvis blitt brukt til aking i bakkene ned fra Lysedammene.

08 Nov 2013

Kantareller med snødryss i november

Av Odd Tore Saugerud |

På orienteringskartet fra 1981 er det på noen steder tegnet tydelig sti langs Tverrelva i Sørkedalen. Med kartet i hånden er det stedvis også mulig å følge denne i terrenget. Omtrent midt i stien står det fortsatt et par-tre grupper med kantareller. Det tyder på liten trafikk i området.

08 Nov 2013

Vrien trillesti langs Elvåga

Av Torgeir Stenstad |

Det skal ikke mye høyvann til før en slags trillesti mellom "El Paso" og Deledalen langs østre side av Nord-Elvåga står under vann. Men i ettermiddag gikk det på et vis med sykkelen på ryggen. Og lett var det heller ikke å forsere store ospetrær som beveren hadde felt.