Stor vintervannføring?

Denne dagen rant det friskt i overløpet på Småvannsdemningen, og det var umulig å krysse elva over damkrona. Sammenlignet med bilde nr. 19596 fra juni i år er vannføringen nå betydelig større, men da sto også damluka åpen. Dette er da bare overskuddsvann, og tydeligvis ingen planlagt etterfylling av Aurevannsmagasinet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Nov 2013

Vinterlig maiblom

Av Odd Tore Saugerud |

I enden av den vestligste myra på Aurevassflaka dukket det, nokså uventet, opp flere inntørkede aks med skinnende røde små bær. Ingen blader å se, men voksemåten med ensidige blomster/bær er typisk maiblom. Oppslagsbøkene bekrefter da også dette. Men hvorfor måtte vi langt til skogs for å finne disse når vi har maiblom omtrent på tomta hjemme?

30 Nov 2013

Grunndalsåsen: sett herfra er Krokskogen bare skog

Av Odd Tore Saugerud

Fra toppen av stupet på vestsiden av Grunndalsåsen er det fri utsikt mot Krokskogen og dens mange åser. Omtrent midt i bildet skimtes taket på nye Holmevassbu, men ellers er det bare skog og flatehogst. Det lyse båndet rett under horisonten er restene av tåkehavet over Holsfjorden.

30 Nov 2013

Grunndalsåsen: toppen med store furuer

Av Odd Tore Saugerud

Grunndalsåsen 662 moh. er åsen mellom Holmenvann og veien fra By til Trehørningen. Toppen er bevokst med store furuer. Noen har tørket ut og har blitt felt av vestavinden. Legg merke til hakkespetthullet i furua helt til høyre. I hulrommet var det god plass, så god at det ikke var mulig å se om det var spor etter noe rede der.