Diamanten på sin rette plass

Riktignok er det fortsatt bar bakke i Holmenkollen hoppanlegg denne første uken av desember, men nå er planering, beplantning og Diamanten på plass. Da det gamle tårnet i Holmenkollbakken ble revet i 2008, ble toppen av tårnet - kalt Diamanten - solgt på auksjon og kjøpt av Tommy Sharif for en anselig sum. Han donerte den tilbake til hoppanlegget i Holmenkollen, og den er nå montert ved nye Midtstubakken, der den skal fungere som varmestue for de mindre bakkene i anlegget.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

06 Des 2013

For alle vinder

Av Kjersti von Krogh

Sterk nordavind gjør det ikke lett for bakkemannskapet i Tryvannskleiva! Kulingkastene sender snøen alle andre steder enn der den nå mest av alt er ønsket.

04 Des 2013

Geitfossen har frosset

Av Nina Didriksen

Damåsbekken som renner langs den gamle veien til Ringkollen, Gamlebakka, renner også gjennom en liten, spennende canyon. Fossen der kalles Geitfossen, og i disse dager er den blitt til en isfoss med litt vann under.

04 Des 2013

Gamlebakka, alternativ vei til Ringkollen

Av Nina Didriksen

Den gamle veien fra Smeden i Haug til Ringkollen kalles Gamlebakka. Veien er fin å ferdes på til fots eller på ski, og noen liker å sykle her, selv om det er ganske humpete. Veien var i bruk som ferdselsvei frem til Ringkollveien ble bygget på 1950-tallet.