Ny flåte i Svartoren

Sommeren 2013 så en ny flåte dagens lys i Svartoren. Det var Foreningen ØX som stod for utskiftingen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Des 2013

Kunstig solnedgang

Av Odd Tore Saugerud

I den sydlige delen av Kjaglidalen når ikke sola ned i det hele tatt på denne tiden av året, og solnedgangen må eventuelt oppleves fra åskammene lengre nord. Men når nåtidens miljøvennlige veibelysning speiler seg i elvevannet, kan det likevel bli et slags inntrykk av sene solstråler.

03 Des 2013

Furuåsen: på furu på høyeste punkt (414 moh.)

Av Odd Tore Saugerud

Dette var beskrivelsen av kjentmannsposten på Furuåsen øst for Kjaglidalen i urtiden (1979). Det må ha vært furua til venstre i bildet, for det er ingen stubber ellers nær det høyeste punktet. Ingen post nå, men spor etter noe på baksiden av trestammen. Mesteparten av utsikten mot Finnemarka er nå dekket av forholdsvis nyplantet granskog.

03 Des 2013

En gammel tømmervei

Av Odd Tore Saugerud

Selv om området øst for Kjaglidalen er nokså ulendt med mange bratte smådaler og stup/skrenter, er det mange spor der etter ferdsel og tømmerdrift fra tidligere tider. Denne tømmerveien er anlagt i bratta mellom Furuåsen og Rognlifjell. Den er bratt, mye brattere enn et fotografi kan gi inntrykk av.