Bare kurvstolen sto igjen

Det finnes hytter hvor forfallet har kommet lengre enn på den på bilde nr. 20976. Der denne hytta nordøst på Køllen sto, var selve hytta revet og ryddet da vi skulle legge Flaggsprettpost der i år 2000. Da vi rekognoserte der året før, sto det fortsatt rester av en hytte der. En nokså forseggjort hytte med hellelagt terrasse, og det langt fra skogsvei.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Jul 2013

Ny flåte i Svartoren

Av Jann Bergholtz

Sommeren 2013 så en ny flåte dagens lys i Svartoren. Det var Foreningen ØX som stod for utskiftingen.

03 Des 2013

Kunstig solnedgang

Av Odd Tore Saugerud

I den sydlige delen av Kjaglidalen når ikke sola ned i det hele tatt på denne tiden av året, og solnedgangen må eventuelt oppleves fra åskammene lengre nord. Men når nåtidens miljøvennlige veibelysning speiler seg i elvevannet, kan det likevel bli et slags inntrykk av sene solstråler.

03 Des 2013

Furuåsen: på furu på høyeste punkt (414 moh.)

Av Odd Tore Saugerud

Dette var beskrivelsen av kjentmannsposten på Furuåsen øst for Kjaglidalen i urtiden (1979). Det må ha vært furua til venstre i bildet, for det er ingen stubber ellers nær det høyeste punktet. Ingen post nå, men spor etter noe på baksiden av trestammen. Mesteparten av utsikten mot Finnemarka er nå dekket av forholdsvis nyplantet granskog.