Den øverste av fossene før Vesleelva møter Lomma

Etter Åmodtdammen renner Vesleelva i stryk til etter brua over Vensåsveien. Derfra går den i slyng og flere fosser i en dyp renne i landskapet. I dette området var det allerede på 1600-tallet installert en oppgangssag.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

03 Jan 2014

Damkronen på Åmodtdemningen

Av Odd Tore Saugerud |

Damkronen i betong er fra 1923, og har et smalt og et bredt overløp. Dessuten er det et lukehus for regulering av vannet til turbinen, som var installert om lag 330 meter lengre mot syd nær møtet med Lomma.

03 Jan 2014

Åmodtdemningen sett fra luftsiden

Av Odd Tore Saugerud |

Åmodtdemningen har blitt bygget og bygget på flere ganger. Den første demningen fra 1906 var meget enkel, og ble allerede i 1907 skiftet ut med en steindemning bygget av gråsteinmurer Aaslund. Samme mann bygget en ny og større demning i 1912, og denne utgjør bunnen i dagens demning. I 1923 ble dammen forsterket og forhøyet med tre meter. Arbeidet ble utført delvis i gråstein og delvis i betong under ledelse av Edvard Ulverud. I 1938 ble rørgaten delvis utskiftet med trerør med en innvendig diameter på 700 mm. Både rørstussen i demningen og litt av et trerør er synlig til venstre i bildet.

03 Jan 2014

Demningen som lager Åmodtdammen

Av Odd Tore Saugerud |

Åmodtdammen er ikke naturlig, men en oppdemmet del av Vesleelva der den renner i en dyp renne mellom jordene på gårdene Åmodt og Vensås. Gården Åmodt er i bakgrunnen på bildet.