Nytt kart på Askersetra

Ved den gamle Askersetra, rett nedenfor Nedre Gupu, har Bærum kommune nå satt opp et kart over løypenettet i Gupu-området. Det er bra, for her er et lite konglomerat av løyper, og man skal være bra lokalkjent for å ha full oversikt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

18 Jan 2014

I fint driv mot Solemskogen

Av Tom Ingebrigtsen

Mange ville prøve skia i Lillomarka i dag, etter snøfallet den siste uka. Det er brukbare forhold på veiene, men for lite snø til å sette gode spor. Bildet er tatt i løypa mellom Revlikrysset og Solemskogen.

18 Jan 2014

Skog

Av Svein Olav Nymoen

Løypene i Gullverket, her mellom Lønntjernbråten og Grønnsjøen, går i lett kupert terreng med skogen kneisende på hver side av skisporene.

18 Jan 2014

Setervang

Av Svein Olav Nymoen

I nordenden av Øvre Holsjøen ligger Lønntjernbråten, en gammel setervang som i dag eies og holdes i hevd av Eidsvoll Almenning.