Bare ruiner igjen på Kamphaug

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

15 Jun 1999

Kamphaug

Av Steinar Kjærnsrød

Plassen Kamphaug hadde bosetning fra midten av 1600-tallet, og het før "Abbedskov" som gammelt kirkegods. Mange kjente nordmarkinger har holdt hus på plassen - Ingolf Kamphaug, Nils Kamphaug (kjent skiløper), Hans Kamphaug, Adolf Ødegaard og Johan Hverven. I dag er det bare ruiner igjen etter en brann for noen år siden, men fortsatt svært frodig på vollen.

15 Jun 1999

Vollene på Kamphaug, fra nordsiden

Av Steinar Kjærnsrød

Der den en gang så stolte nordmarksplassen Kamphaug lå, er det nå bare ruiner etter en brann for noen år tilbake. Kamphaug var den eneste større plassen i Marka uten fast veiforbindelse

15 Jun 1999

Skjærsjøen sett fra demningen

Av Steinar Kjærnsrød

Skjærsjøen er et vakkert vann, men beliggenheten nederst i Maridalsvassdraget forbyr teltliv og fiske i området