Da dammen brast

Etter bare 50 meters gange fra parkeringsplassen ved Setertjernet ser en restene etter en demning. Historien er som følger: På vei mot Engertoppen passerer en Jøndalsåa. Den starter sin ferd fra Øvre Hoelsjø, renner inn og ut av Nedre Hoelsjø i Gullverket, via Fosstjernet og gjennom Fløyta og Jønsjøen. Fra Jønsjøen går elva i stryk og stiller til den buldrer ut i Vorma sør-vest for Styri. Der Jøndalsåa gjør sitt siste fall var Jøndal kraftverk, som startet driften i 1910. Driften opphørte rundt 1960. Det siste magasinet før kraftverket er Jøndalsdammen, som fremdeles er intakt, helt inntil Fv177. For å magasinere vann ble det bygd flere dammer, både i hovedvassdraget og i sidevassdrag. Et slikt sidevassdrag kom fra Setertjernet sørøst for Jønsjøen. Der ble det byd en steindam som demmet opp det vesle tjernet med flere meter. Men i 1924 brast dammen, og alt vannet strømmet ned i Jønsjøen og videre som en flodbølge nedover Jøndalsåa. Det regnet og regnet store deler av sommeren og høsten i 1924, og dammen ved Setertjernet var dårlig fundamentert. Gunnen i området er sandholdig, og den store nedbøren vasket vekk sand og gjorde grunnen ustabil. Derfor brast dammen. Lokale folk som bodde inntil åa, blant annet ved Fossberget ved Styri, forteller at vannet strømmet inn i hus, og flommet langt innover jordene helt inn til bebyggelsen på Åsletta. To bruer forsvant også.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

02 Feb 2014

Infotavle

Av Svein Olav Nymoen

Ved parkeringsplassen i nordenden av Setertjernet i Eidsvoll står ei infotavle der en blant annet kan kikke på kartet før en legger i veg inn i Marka.

02 Feb 2014

Over Vestergyllen i tåke

Av Erik Unneberg

Stein Hjelmerud er her på vei over Vestergyllen i en trolsk, tåkelagt atmosfære. Det var et par dager siden det var kjørt opp løype her, men det var likevel fint å gå. Stein hadde startet på Sollihøgda, der han tråkket spor til Mikkelsbonn, før han nådde dette flotte området på Vestergyllen. Den videre turen var planlagt over Solli og Heia, før han skulle krysse under E18 og gå Kjekstadmarka fra nord til sør. Spikkestad var dagens mål.

02 Feb 2014

Fremover i sneværet

Av Erik Unneberg

Det var vekslende forhold i Vestmarka i dag, med regn, sludd og snøbyger om hverandre. Litt vind var det også. Likevel kom folk seg ut på tur, slik som her i lysløypetraseen på Jordbru. Det var typisk nullføre mange steder, og i lavere strøk var det som en fest å gå på zeroski. Men over 400 moh. var det tørrere, og i løyper som ikke var preparert på et par dager, fikk fotografen is i rubben.