Fischerhytta

Etter tre-fire hundre meters gange, passerer en et lite hyttetun tilhørende Fischerhytta. Den ligger fint til med utsikt ut mot Setertjernet. Hytta er i privat eie og er ikke åpen for allmenn ferdsel.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

02 Feb 2014

Da dammen brast

Av Svein Olav Nymoen

Etter bare 50 meters gange fra parkeringsplassen ved Setertjernet ser en restene etter en demning. Historien er som følger: På vei mot Engertoppen passerer en Jøndalsåa. Den starter sin ferd fra Øvre Hoelsjø, renner inn og ut av Nedre Hoelsjø i Gullverket, via Fosstjernet og gjennom Fløyta og Jønsjøen. Fra Jønsjøen går elva i stryk og stiller til den buldrer ut i Vorma sør-vest for Styri. Der Jøndalsåa gjør sitt siste fall var Jøndal kraftverk, som startet driften i 1910. Driften opphørte rundt 1960. Det siste magasinet før kraftverket er Jøndalsdammen, som fremdeles er intakt, helt inntil Fv177. For å magasinere vann ble det bygd flere dammer, både i hovedvassdraget og i sidevassdrag. Et slikt sidevassdrag kom fra Setertjernet sørøst for Jønsjøen. Der ble det byd en steindam som demmet opp det vesle tjernet med flere meter. Men i 1924 brast dammen, og alt vannet strømmet ned i Jønsjøen og videre som en flodbølge nedover Jøndalsåa. Det regnet og regnet store deler av sommeren og høsten i 1924, og dammen ved Setertjernet var dårlig fundamentert. Gunnen i området er sandholdig, og den store nedbøren vasket vekk sand og gjorde grunnen ustabil. Derfor brast dammen. Lokale folk som bodde inntil åa, blant annet ved Fossberget ved Styri, forteller at vannet strømmet inn i hus, og flommet langt innover jordene helt inn til bebyggelsen på Åsletta. To bruer forsvant også.

02 Feb 2014

Infotavle

Av Svein Olav Nymoen

Ved parkeringsplassen i nordenden av Setertjernet i Eidsvoll står ei infotavle der en blant annet kan kikke på kartet før en legger i veg inn i Marka.

02 Feb 2014

Over Vestergyllen i tåke

Av Erik Unneberg

Stein Hjelmerud er her på vei over Vestergyllen i en trolsk, tåkelagt atmosfære. Det var et par dager siden det var kjørt opp løype her, men det var likevel fint å gå. Stein hadde startet på Sollihøgda, der han tråkket spor til Mikkelsbonn, før han nådde dette flotte området på Vestergyllen. Den videre turen var planlagt over Solli og Heia, før han skulle krysse under E18 og gå Kjekstadmarka fra nord til sør. Spikkestad var dagens mål.