Sen kveld med berging i sørpa

I natt måtte vi innse at det bare var å innstille all kjøring i skogsløypene og på jordene inntil det fryser skikkelig til, og det kommer ny snø i traseene. Etter at vi fikk skiftet en defekt hydraulikkslange på Grøsåkervangen, gikk ferden videre mot Holter. Etter 1,5 km druknet maskinen i sørpe nedenfor Stormåsan, der Gimilelva renner parallelt med traseen. Bildet prøver å vise dette. Maskinene greide ikke å dra beltene rundt, hele understellet var fylt med sørpe. Det ble noen timer måking, og en bulket bakskjerm fordi ei bjørk kom litt for nær i overgang opp den bratte bakken på sørsiden. Jeg forstod at det ville butte, men det var ikke tema å slippe gassen når maskinen først kom litt i siget.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

28 Mar 2009

Søndre Granerud på Nesodden

Av Lise Henriksen

Vi krysser snart Midtveien og fortsetter sørøstover i fine løyper til Hokholt-Dammyr.

28 Mar 2009

Vestre Fundingrud i sikte

Av Lise Henriksen

På vei vestover mot Svestad og Tjernsbråten i topp løyper.

09 Feb 2014

Kittelsen-stemning rundt løypa mot Løvlia

Av Kjersti von Krogh

Vakkert er det når furuene lager tusser og troll i tåka på vei mot rast på Løvlia. Men nå får løypebasen mye å gjøre, snøen er tung, og det var mye toppbrekk og isras i løypa i dag.