Med vann rundt føttene

Kolsås har til vanlig ett tjern og et fåtall ganske små vannpytter. Men etter snøsmeltingen om våren, og etter langvarig nedbør, blir det flere småvann. Dette ligger rett syd for ryggen hvor den eneste hytta på Søndre Kolsås er, bare 80 meter fra blåstien. Likevel er det bare svake tråkk dit, og helt stilt for folk, selv om det var stor trafikk på blåstien. Vannstanden denne dagen var høy, men mange døde trær i vannet viser at vannstanden generelt har økt. På orienteringskartet er det bare merket to små vannpytter her.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Apr 2014

En steinsøyle i øststupet

Av Odd Tore Saugerud

Litt nord for den navnløse bygdeborgen står denne steinsøylen. Utsikten herfra mot Oslofjorden kan man ikke klage på. Og enda er dette bare en del av utsikten: Østmarrka, hele Oslogryta, Holmenkollen, Wyllerløypa, Gardlaushøgda og neste bygdeborg på Kolsås, Gråmagan, er godt synlige. Perspektivforvrengning gjør at stupet ikke ser like loddrett ut som i virkeligheten. Som bilde nr. 17113 viser, er den en populær utfordring for klatrere.

27 Apr 2014

Den navnløse bygdeborgen: stup og myr mot vest

Av Odd Tore Saugerud

Vest for åskammen med bygdeborgen er det en nokså trang dal med stup på begge sider. I dag er det en meget bløt mosemyr i bunnen av dalen, men da borgen var i bruk, var dette sannsynligvis et langt skogstjern. Igjen et effektivt vern, slik at borgen i sum hadde vern i alle retninger.

27 Apr 2014

Den navnløse bygdeborgen: øststupet

Av Odd Tore Saugerud

Det er langt ned fra stupkanten til steinrøysa under. Å komme opp her er forbeholdt klatrere med tau. De var i aksjon denne dagen, men ikke slik at de kunne komme med på bildet uten klatrende fotograf eller fotodrone. Dette var ingen mulig vei opp for inntrengere. Gården til venstre i overkant av bildet er Dæli gård. KIF-hytta er litt til høyre for midten av bildet.