I kulturlandskap under Mistberget

Mistberget er godt synlig fra store deler av Eidsvoll. På sykkeltur langs Trondheimsvegen er avstanden kort opp til den 663 meter høye toppen. Bildet er tatt rett nord for gården Tømte, der veien går opp Åsleia.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Jun 2014

Nordover fra Tømte

Av Eivind Molde

Nasjonal sykkelrute nr. 7 passerer her ved Tømte i Eidsvoll. Den går fra Halden til Trondheim, så her er det bare å fortsette nordover...

14 Jun 2014

Ved Tømte

Av Eivind Molde

Her ved gården Tømte passerer Trondheimsvegen, den gamle E6. Bak de nærmeste husene går veien oppover Åsleia.

14 Jun 2014

Langs Trondheimsvegen gjennom Eidsvoll

Av Eivind Molde

For en del år siden gikk E6 her. Nå er det langt mindre trafikk på Trondheimsvegen gjennom Eidsvoll. Gang- og sykkelvei og åpent, fint kulturlandskap bidrar til at det blir en flott sykkeltur nordover fra Ås skole. Nynabben, rett øst for Minnesund, er godt synlig til høyre i bildet.