Brårud

Brårud er et lite tettsted som ligger på vestsiden av Vorma. Vil man krysse elva, følger man veien som går rett fram - da får man også med seg attraksjonen Svanfoss sluse. Ellers kan man, som skiltene viser, komme seg både til Eidsvoll og Vormsund herfra. Veien har liten trafikk, og egner seg derfor godt for sykling.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Jun 2014

I grenseland Eidsvoll-Nes

Av Eivind Molde

Her ved krysset mellom Strandsvegen og Borstad går grensen mellom kommunene Nes og Eidsvoll. Veien langs vestsiden av Vorma har liten trafikk, og egner seg derfor veldig bra for sykling. Fra Eidsvoll og hit heter veien Strandsvegen - videre sørover til Brårud og Vormsund, altså i Nes, har den fått navnet Vestsidavegen.

18 Jun 2014

Ved Døli

Av Eivind Molde

Liten trafikk, flott landskap, god utsikt. Vestsiden av Vorma er et meget godt valg når man skal ut på sykkeltur. Bildet er tatt rett sør for Døli, som vi ser til venstre. Gårdene til høyre på bildet ligger på Frilset, på den andre siden av Vorma.

18 Jun 2014

Nord i Oppkuven

Av Torgeir Stenstad |

Alltid fint over Krokskogen en kveld i juni. Her nord i Oppkuven med utsikt over Flåta-vannene.