En svømmetur blant vannliljer

Markadatabasen etterlyste flere badebilder, og Atie stilte velvilligst (og helt frivillig) opp til en svømmetur i Asdøltjern blant hvite og gule vannliljer. Temperaturen var upåklagelig.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Jul 2014

Demningen ved Asdøltjern

Av Odd Tore Saugerud

Asdøla har gjennom tiden vært drivkraften i flere industrianlegg nedenfor Asdøljuvet. Den siste mølla ble lagt ned i 1955. Vannet ble derfor tidlig demmet opp med en solid steindemning, som senere ble fortsterket og tettet med betong på vannsiden. Overløpet på denne er ganske bredt, så Asdøla er nå en typisk flomelv.

18 Jul 2014

Det øverste trange partiet i Asdøljuvet

Av Odd Tore Saugerud

Før veibrua øverst i juvet smalner det av til et av de trangeste partiene i hele juvet. Her fyller elva hele juvet ved stor vannføring, og av sikkerhetshensyn er det ikke passerbart her. Men under slike forhold bør man stanse allerede rett ovenfor Høgfossen.

18 Jul 2014

Gassporer i fjellveggen i Asdøljuvet

Av Odd Tore Saugerud

Her er steinformasjonene i området ved steinportalen på bilde nr. 21943. I det harde sollyset denne dagen er det vanskelig å se gassporene på grunn av større kontrast enn kameraet klarer å håndtere, men både portalen og et par porer kan sees. Stien er på motsatt side (sydsiden) av elva her.