Seterbua på Tveitsetra

Tveitsetra ligger omtrent rett øst for Tveitengårdene i Lierdalen, og disse hadde setret der i lang tid, kan hende helt tilbake til om lag 1670. Av husene der står bare seterbua igjen. Sammenlignet med sort/hvitt bildet fra 1963 i «Vestmarka – seterliv og kølabrenning» (2001) er den gamle tømmerbua siden den gang blitt kledd med stående plank, og har også fått påbygd et rommelig inngangsparti/bod. Men bua er nå i forfall med åpen dør og et manglende vindu.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Jul 2014

Askenbergsetra: en død kjempe

Av Odd Tore Saugerud

Vollen på Askenbergsetra er fortsatt ganske åpen, og dette store tørrtreet er et naturlig blikkfang. Men rundt treet ligger det etter hvert mange avbrukne sidestammer og store greiner, og det er vel bare et spørsmål om kort tid før resten også faller. I kløfta i stammen har et annet løvtre slått rot og startet å vokse, så livet kan fortsette der. Bilde nr. 7375 viser treet slik det var i 2007.

18 Jul 2014

Vakker kveld ved Katnosa

Av Steinar Kjærnsrød

Det var en flott kveld ved Katnosa i dag. Bildet er tatt mot Vesternøya.

18 Jul 2014

En svømmetur blant vannliljer

Av Odd Tore Saugerud |

Markadatabasen etterlyste flere badebilder, og Atie stilte velvilligst (og helt frivillig) opp til en svømmetur i Asdøltjern blant hvite og gule vannliljer. Temperaturen var upåklagelig.