Tveitsetra og rester av fundamentet til bordlåven

Vollen på Tveitsetra er fortsatt ganske åpen, og på den er er fire steinpillarer godt synlige. De er rester etter fundamentet til «bordfjøset» på setra, som ble bygget etter at gamlefjøset ble revet i 1926. Øverst på vollen ligger det en hytte, som også var der i 1963, men som nå er kraftig utvidet. Fra setervollen er det utsikt over Setermyrene i syd, som dessverre er skjemmet av nokså brutal flatehugst i området nylig.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Jul 2014

Seterbua på Tveitsetra

Av Odd Tore Saugerud

Tveitsetra ligger omtrent rett øst for Tveitengårdene i Lierdalen, og disse hadde setret der i lang tid, kan hende helt tilbake til om lag 1670. Av husene der står bare seterbua igjen. Sammenlignet med sort/hvitt bildet fra 1963 i «Vestmarka – seterliv og kølabrenning» (2001) er den gamle tømmerbua siden den gang blitt kledd med stående plank, og har også fått påbygd et rommelig inngangsparti/bod. Men bua er nå i forfall med åpen dør og et manglende vindu.

18 Jul 2014

Askenbergsetra: en død kjempe

Av Odd Tore Saugerud

Vollen på Askenbergsetra er fortsatt ganske åpen, og dette store tørrtreet er et naturlig blikkfang. Men rundt treet ligger det etter hvert mange avbrukne sidestammer og store greiner, og det er vel bare et spørsmål om kort tid før resten også faller. I kløfta i stammen har et annet løvtre slått rot og startet å vokse, så livet kan fortsette der. Bilde nr. 7375 viser treet slik det var i 2007.

18 Jul 2014

Vakker kveld ved Katnosa

Av Steinar Kjærnsrød

Det var en flott kveld ved Katnosa i dag. Bildet er tatt mot Vesternøya.