Økrigata

Da den nye E16 ble bygget, ble den gamle bygdeveien Økrigata avskåret. I 2011 satte Bærum kommune i stand en ny turvei som har erstattet Økrigata. Den går fra Økriveien, nedover jordene mot Skui, over åpningen av Skuitunnelen og ned til Isielva.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Aug 2014

Egen bro

Av Erik Unneberg |

Det er søndag formiddag, og den hjemfartstrafikken på E16 har enda ikke startet. Bildet er tatt ved Vøyenenga, der det går bro over Sandvikselva. Det er faktisk to broer her, der den ene er forbeholdt de myke trafikantene, som benytter turveien langs Sandvikselva og Isielva. Her er vi faktisk på grensen mellom flere marker eller områder. Vi har Vestmarka vest for elven, og de østligste områdene kan vi se til venstre i bildet. Til høyre (vest for Lomma) ser vi mot Krokskogen, mens den vestligste delen av Bærumsmarka er rett bak fotografens rygg, mellom Sandvikselva og Lomma).

17 Aug 2014

Blir det regn eller sol?

Av Erik Unneberg

Ustabilt vær i dag, og det var en viss forventning om solskinn da det lysnet ved Vøyenenga, selv om skydekket hang tungt over åsene øst i Vestmarka. Bildet er fra turveien langs den nedre delen av Isielva.

17 Aug 2014

Trening uten trafikk

Av Erik Unneberg

Etter at den nye E16 ble modernisert og lagt om, er den gamle europaveien blitt en stille ferdelsåre. På gang- og sykkelveien langs den rolige veibanen er det fint å ferdes for både syklister, joggere, gående og rulleskiløpere. Bildet er tatt på strekningen mellom Skui og Vøyenenga.