Oppover Sandbotnlia

På vei vestover fra Øyangen kommer man etter hvert til Sandbotnlia, der det går jevnt og trutt oppover. Man er oppe i vel 620 meters høyde før det begynner å gå nedover igjen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Jul 2014

Knutepunkt ved Øyangen

Av Eivind Molde

Dette krysset - like ved Øyangen - er knutepunkt for flere av sykkelrutene i Markadatabasen. Her møtes Jeppedalsvegen og Kvernsjøvegen. Førstnevnte kommer opp fra Rustad og går videre innover mot Jeppedalen. Kvernsjøvegen går mot venstre - ikke overraskende i retning Kvernsjøen. Man kan også komme til Høvra og Sagvollen ved å sykle i den retningen.

19 Aug 2014

Godt oppmøte på sesongens første seniortur

Av Per Sørhaug |

Første seniortur i høstsesongen startet med "kyststi" fra Fornebu til Sandvika. Det er ikke bare rene stier på dette stykket, men litt asfalt greier vi jo. Det deltok 50 turgjengere. Her er gruppen på Michelets vei ved Holtekilen.

28 Jul 2014

Klar for Jeppedalsvegen

Av Eivind Molde |

Som syklist slipper man å ta fram mobilen og betale bompenger. Så nå er det bare å tråkke i vei - fra Rustad og oppover Jeppedalsvegen til Øyangen. Det blir en god del stigning.